Bölük Nedir? Bölük Ne Demek?

Bölük

Bölük Nedir? Bölük Ne Demek? Bölük Neye Denir?

(i. «bölmek» ten)

1.Bölünmüş bir şeyin her parçası, kıt’a, kısım, cüz

2.Pay, hisse, sehim: Beş bölüğe ayırmak.

3.Duvar, çit, perde gibi bir şeyle ayrılmış bina vesaire kısmı, oda, daire: Bu ev dört bölüğe ayrılmıştır.

4.Bir büyük cemaatten ayrılmış cemaat, fırka, takım, taife, hizip, zümre: Toplanan adamlar beş bölük olmuştu, bölük bölük geldiler.

5.Umumiyetle kalabalık, cemaat, sürü, gürûh, fevc: Bir bölük halk geldi. 6.Memleketin bir kısmı, cihet, taraf.Ortadan bölünmüş saçın bir tarafa taranmış kısmı: Saçını iki bölük etmiş.Askerlikte eskiden yüz kişiden mürekkep, şimdi daha kalabalık, bir yüzbaşının kumandasındaki birlik. Filân taburun birinci, ikinci bölüğü, bölük subayları. Bölük ağası = Jandarma ve zabtiye yüzbaşısı. Bölük emini = Bölüğün hesaplarına bakan subay veya assubay. Bölük başı = Yeniçeri ocağında yüzbaşıya eşit subay, eskiden hamalların ileri gelenlerinden biri.  

En Son Arananlar

2012 © uslusozluk.com | Hakkımızda | İletişim