Cüz Nedir? Cüz Ne Demek?

Cüz

Cüz Nedir? Cüz Ne Demek? Cüz Neye Denir?

(CÜZ’) (i. A.) (c. eczâ).

1.Bir bütünün mürekkep olduğu kısımlardan beheri, küll mukabili. 2.Kısım, parça, bölük.

3.Kur’an’ın bölündüğü otuz cüz’ün beheri: Amme cüz’ü, Tebâreke cüz’ü

4.El yazısiyle yazılı kitapların beheri, on yaprak yani 20 sayfadan ibaret bölükleri. 5.Basılı kitapların bir defa’da basılan sekiz, on altı yahut otuz iki sahifesi (forma), veyahut parça parça neşrolunanlarının beher parçası, fasikül: Cüz cüz neşrolunuyor; kaçıncı cüz’ü çıktı? (kimya). Cüz-i ferd = Bir cismi terkip eden ve her biri ayrı olup sırf çekici ve uzaklaştırıcı kuvvetler yardımıyle birbirini tutarak bitişik gibi görünen zerrelerin beheri. Atom. Cüz’-i lâ-yetecezzâ = Eski felsefede her cismin artık bölünmeyecek dereceye varan en küçük zerresi, atom. (c.): Eczâ. Eczâ-yı şerife = Kur’an-ı Kerîm’in otuz cüz’ü.  

İlgili Olabilecek Aramalar

En Son Arananlar

2012 © uslusozluk.com | Hakkımızda | İletişim