Hüküm Nedir? Hüküm Ne Demek?

Hüküm

Hüküm Nedir? Hüküm Ne Demek? Hüküm Neye Denir?

(aslı: HÜKM) (i. A.) (c. ahkâm).

1.Hâkimlik, hükümet, Amirlik: Filânın hükmü geçer, filânın hükmü altındadır.

2.Emir, irade, kumanda: Hükmetmek; hükmü geçmek; hükmü nâflz olmak; filânın hükmüyle hareket ediyor.

3.Karar; bir dâva veya meseleyi dinleyip iyice tahkik ve muhakeme ettikten sonra verilen katî karar ve netice, kanun icabının ortaya çıkması: Hüküm vermek; mahkemenin hükmü; beş sene müddetle hapsine hükmolundu.

4.Kuvvet, ehemmiyet, nüfuz: Onun Makam, mesâbe. Kayınpeder de baba hükmünü icra ediyor; kışın hükmü geçti. 6.Makam, mesâbe. Kayınpeder de baba hükmündedir.İktizâ, icap, gerek: Kanun hükmünce; zarafet kaidesi hükmünce. Hükmü olmak = Kuvvetli ve nüfuzlu olmak. Hükmünde olmak = Değerinde bulunmak. Hüküm sürmek =

1.Hâkim olmak, hükümet etmek.

2.Cârî olmak. Hükmü geçmek =

1.Emri nüfuzlu ve cârî olmak.

2.Kuvvet ve tesiri geçmek, c.

1.Emirler, irâdeler: Ahkâm-ı llâhiyye.

2.Nizamlar, kanunlar: Adlî ahkâm, ahkâm-ı dîniyye.

3.Yıldızlardan başka tabiî ve semâİ alâmetlerden çıkarılmak istenilen mânâlar, Ar, istihrâcât, gaipten haber vermeler: Ahkâm çıkarmak: Müneccimlerin ahkâmı, mec. Garip ve gülünç hükümler: Ahkâm kurmak. 

En Son Arananlar

2012 © uslusozluk.com | Hakkımızda | İletişim